Hành trình về nguồn "Chiến khu Việt Bắc"

Trong chương trình về nguồn tại hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cùng hơn 80 đoàn viên đã đến thăm và tặng quà cán bộ đồn biên phòng Đàm Thủy - tỉnh Cao Bằng.

Trung tâm Tin tức