Hành trình "Tôi yêu tổ quốc tôi" năm 2019 đến với TP.HCM

Hơn 1.000 hội viên và thanh niên tiêu biểu của TP.HCM đã tham gia vào hành trình "Tôi yêu tổ quốc tôi" năm 2019 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên phát động.

Trung tâm Tin tức