Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến TP.HCM

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức trên cả nước đã dừng chân tại TP.HCM, một trong những điểm đặc biệt của hành trình, nơi ghi đậm dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung tâm Tin tức