Hành trình sữa học đường tại Hà Nội

Theo số liệu thống kê mới nhất, hơn 87% học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học tại TP. Hà Nội tham gia chương trình sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020.

Trung tâm Tin tức