Hành trình nói không với rác thải

Cùng chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải, cửa hàng Go Eco Hà Nội đã áp dụng những phương thức thú vị như không túi nilon, không hóa đơn tính tiền điện tử, mà thay vào đó là gửi hóa đơn qua trang cá nhân để người dùng ý thức "sống xanh" hơn.

Trung tâm Tin tức