Hành trình ký họa châu Á - Hà Nội năm 2019

350 họa sĩ đam mê ký họa đến từ 18 quốc gia đã cùng hội tụ về Hà Nội để tham gia hành trình ký họa chân dung phố cổ Hà Nội trong 3 ngày.

Trung tâm Tin tức