Hành trình khởi nghiệp - Quốc gia khởi nghiệp

Kể từ năm 2016 - năm Quốc gia khởi nghiệp, phong trào này đã phát triển rầm rộ trên cả nước. Thế nhưng, làm thế nào để khởi nghiệp không mang ý nghĩa phong trào mà thực sự đi vào cuộc sống? Video dưới đây sẽ phần nào giải đáp vấn đề này.

TFS
Xem thêm
Chiếc xe xanh