Hành trình giải cứu loài thực vật quý hiếm

Câu chuyện về một người đàn ông hơn 40 năm qua đã ra sức để giải cứu những loài thực vật quý hiếm sắp tuyệt chủng ở Hawaii.

Trung tâm Tin tức