Hành trình ẩm thực Việt Nam - tập 32

Video Chương trình khác
19g - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
20g - Chủ nhật hàng tuần - HTV2
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
20g30 - Chủ nhật hàng tuần - HTV7