Hành trình ẩm thực Việt Nam - tập 30

Video Chương trình khác
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV