Hành khách Trung Quốc bị sốt ở Đà Nẵng âm tính với virus corana

Hành khách này đến từ Vũ Hán, bị sốt cao nhưng âm tính chủng virus corona. Tuy nhiên, người này có liên quan đến nhiễm chủng virus corona tại Vũ Hán hay không, thì vẫn phải chờ theo dõi, kiểm tra thêm.

Trung tâm tin tức