Hành động nhỏ góp phần bảo vệ môi trường

Chỉ có thể là hành động mới giúp lan tỏa tinh thần, ý thức bảo vệ môi trường. Vườn Cô Hà, một khu vườn xanh mát mọc lên từ bãi rác thải là một ví dụ điển hình.

Trung tâm Tin tức