Hàng Việt: Nâng cao chất lượng, tạo niềm tin

Trong bối cảnh cạnh tranh với hàng ngoại nhập, các doanh nghiệp hàng Việt đang có sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy thương mại, từng bước giữ vững và mở rộng thị trường nội địa bằng cách tập trung cho chất lượng, giá trị và thương hiệu sản phẩm của mình.

Trung tâm Tin tức