Hàng rào cây xanh có thể giảm 50% tình trạng ô nhiễm không khí

Thí nghiệm đầu tiên trên thế giới về tác động của cây xanh trong cuộc chiến chống ô nhiễm không khí vừa được công bố tại Anh. Theo đó, những hàng rào cây xanh trong đô thị là giải pháp hiệu quả và dễ làm, chúng giảm đến 50% tình trạng ô nhiễm không khí.

Trung tâm Tin tức