Hàng quán sáng tạo để "sống chung" với dịch COVID-19

Nếu như trong đợt dịch trước, nhiều cửa hàng bị ảnh hưởng phải đóng cửa thì khi đối mặt với đợt dịch thứ hai, các chủ cửa hàng đã sẵn sàng những biện pháp sáng tạo để kinh doanh trong mùa dịch.

Trung tâm Tin tức