Hàng loạt nước xử phạt nặng người vi phạm lệnh tụ tập

Hàng loạt quốc gia đã ra quyết định xử phạt nặng những người vi phạm lệnh tụ tập trong mùa dịch COVID-19. Quyết liệt nhất là các nước tại Châu Âu - tâm điểm bùng phát dịch hiện nay.

Trung tâm Tin tức