Hàng không phục hồi hoàn toàn thị trường nội địa

Các hãng hàng không trong nước đều cho biết đã gần như phục hồi thị trường nội địa và có dấu hiệu tăng trưởng tích cực.

Trung tâm Tin tức