Hàng không dịp cao điểm Tết: 80% vé đã được bán hết

Tết năm nay, việc các hãng hàng không mở bán vé Tết sớm, vừa để đáp ứng nhu cầu cầu, vừa để tăng sự cạnh tranh khi thị trường xuất hiện thêm hãng mới.

Trung tâm Tin tức