Hãng chip hàng đầu Nhật Bản dừng bán hàng cho Trung Quốc

Tokyo Electron, nhà cung ứng thiết bị sản xuất bán dẫn số ba thế giới, sẽ không cung ứng cho khách hàng Trung Quốc có tên trong danh sách cấm vận của Washington.

Trung tâm Tin tức