Hàn - Trung - Nhật nhất trí ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Gạt bỏ những bất đồng sang một bên, trong tuyên bố chung sau Hội nghị Thượng đỉnh 3 bên tại Tokyo, lãnh đạo các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc đã nhất trí sẽ ủng hộ và hậu thuẫn tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đi tới thành công.

Trung tâm Tin tức