Hàn Quốc và Mỹ đạt tiến triển về chi phí quân sự

Hôm qua, Hàn Quốc cho biết đã cùng Mỹ đạt tiến triển nhất định trong đàm phán để xác định phần đóng góp của Seoul cho lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Trung tâm Tin tức