Hàn Quốc tìm nguồn ngân sách khổng lồ ứng phó COVID-19

Ngày 1/6, Chính phủ Hàn Quốc đã nhất trí dành khoản ngân sách bổ sung đợt 3 để hỗ trợ nền kinh tế trước những tác động của đại dịch COVID-19.

Trung tâm Tin tức