Hàn Quốc phản đối Nhật Bản liên quan tới quần đảo tranh chấp

Ngày 19/5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu một quan chức ngoại giao cấp cao của Nhật Bản đến để bày tỏ phản đối, sau khi Tokyo công bố Sách Xanh ngoại giao thường niên mới nhất có nội dung khẳng định chủ quyền đối với quần đảo.

Trung tâm Tin tức