Hàn Quốc: Nhà vệ sinh thân thiện sử dụng phân làm năng lượng

Tại một trường đại học ở thành phố Ulsan miền Nam Hàn Quốc, nhà vệ sinh đặc biệt "Beevi" đã giúp biến chất thải thành năng lượng cho cả một tòa nhà.

Nguồn: Trung tâm Tin tức