Hàn Quốc đề cử bãi bùn Getbol vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO

Hàn Quốc đang nỗ lực để đưa các bãi bùn Getbol vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO. Đây là khu vực đa dạng sinh học và là địa điểm sinh sản của rất nhiều loài chim.

Nguồn: Trung tâm tin tức