Hàn Quốc đẩy mạnh nỗ lực hạn chế bụi mịn

Ngày 24/3, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua bản sửa đổi của luật về bụi mịn, trong đó bao gồm các biện pháp bổ sung, nhằm hạn chế tình trạng bụi mịn và ô nhiễm không khí.

Trung tâm tin tức