Hàn Quốc đánh giá cao Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên tại Hà Nội đầu năm 2019 vừa qua đã đặt ra nền tảng rất tốt cho sự tiến bộ đáng kể giữa hai quốc gia.

Trung tâm Tin tức