Hạn mặn đe dọa sầu riêng tại Tiền Giang

Nước mặn trên sông Hàm Luông đang lấn rất sâu, đe dọa vùng chuyên canh sầu riêng tại cù lao xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nhà nông nơi đây phải thuê sà lan nhằm chở nước ngọt vào để "giải cứu" các vườn sầu riêng đang "chết khát".

Trung tâm Tin tức