Hạn chế vi phạm quy định về tốc độ khi tham gia giao thông

Ban An toàn Giao thông TP.HCM vừa tổ chức ra quân, thực hiện chiến dịch tuyên truyền kết hợp với tuần tra, kiểm soát, xử lý người lái xe vi phạm quy định về tốc độ.


 

Trung tâm Tin tức