Hạn chế trong thanh toán không dùng tiền mặt tại nông thôn

Thanh toán điện tử là một hình thức rất hiện đại, nhưng ngày nay, khoảng 60% dân số ở khu vực nông thôn chưa có tài khoản ngân hàng và gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính.

Trung tâm Tin tức