Hạn chế sử dụng ống hút nhựa để bảo vệ môi trường

Ống hút nhựa là một trong những thách thức lớn nhất mà môi trường thế giới đang phải đối mặt. Vì vậy, chính phủ và doanh nghiệp tại nhiều quốc gia đang có những động thái hạn chế việc sử dụng loại dụng cụ này...

Trung tâm Tin tức