Hạn chế sinh viên di chuyển phòng dịch COVID-19 lan rộng

Sau một tuần đi học trở lại thì các sinh viên tại Hà Nội lại tiếp tục nghỉ học do diễn biến dịch COVID-19 trở nên phức tạp. Làm thế nào để hạn chế việc di chuyển của sinh viên, tránh lây nhiễm đang là điều khiến các trường trăn trở.

Trung tâm Tin tức