Hạn chế rút tiền mặt từ thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng là hình thức cấp tín dụng cho khách hàng chi tiêu mua sắm bằng thẻ mà không cần sử dụng tiền mặt. Thế nhưng, nhiều khách hàng lại dùng thẻ tín dụng rút tiền mặt để chi tiêu, giống như một hình thức vay ngân hàng mà không phải trả lãi.

Trung tâm Tin tức