Hai tàu chở dầu bị tấn công ở eo biển Hormuz

Bộ Kinh tế - Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản xác nhận cả hai chiếc tàu này đếu chở hàng hóa có liên quan đến Nhật Bản.

Trung tâm Tin tức