Hai ngày hội thảo quốc tế về kinh tế lượng

Hội thảo thường niên quốc tế về kinh tế lượng năm 2018 sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16/1/2018. Đây được coi là một cơ hội tốt cho các bạn sinh viên trau dồi kiến thức và tìm cơ hội phát triển bản thân.

Hội thảo thường niên quốc tế về kinh tế lượng năm 2018 sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16/1/2018. Đây được coi là một cơ hội tốt cho các bạn sinh viên trau dồi kiến thức và tìm cơ hội phát triển bản thân.

Trung tâm Tin tức