Hai miền Triều Tiên hoàn tất danh sách thân nhân đoàn tụ

Ngày 6/8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo hai miền Triều Tiên đã hoàn tất danh sách các gia đình ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 sẽ được tham gia các cuộc đoàn tụ vào cuối tháng này.

Trung tâm Tin tức