Hải Dương kết thúc cách ly xã hội từ 0g ngày 3/3

Từ 0g ngày 3/3, Hải Dương kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh, gỡ bỏ phong tỏa với thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng; chuyển sang trạng thái mới vừa quyết liệt phòng chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tâm Tin tức