Hai Đại học Quốc gia Việt Nam vào top 1.000 đại học hàng đầu thế giới

Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS), Anh Quốc, vừa công bố Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2019 (gọi tắt là QS World) cho 1.011 đại học hàng đầu thế giới. Lần đầu tiên, Việt Nam có hai đại học xuất hiện trong bảng xếp hạng này.

Trung tâm Tin tức