Hago.me - Đưa cuộc sống vào chợ online

Đi chợ là phải nhộn nhịp, đi chợ là phải trao đổi giá cả, đi chợ là được cân đo đong đếm hơn thiệt... Và phong cách đi chợ mang đậm nét truyền thống của người Việt đã được đưa vào ứng dụng Hagomi.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh