Hacker tấn công hệ thống mạng Việt Nam

Hiện tại, hệ thống mạng Việt Nam đang đứng trước một cuộc tấn công từ các hacker trên thế giới. Cục An toàn Thông tin nhân định đây là một cuộc tấn công an ninh mạng nguy hiểm cấp độ cao.

Trung tâm Tin tức