Hạ viện Nhật Bản thông qua mức ngân sách kỷ lục

Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách tài khóa 2018 ở mức kỷ lục là hơn 97.700 tỉ yên, tương đương 910 tỉ USD, nhằm đảm bảo ngân sách này được phê chuẩn trước khi tài khóa mới bắt đầu vào ngày 1/4 tới.

Trung tâm Tin tức