Hạ viện Mỹ đề xuất gói cứu trợ 2.000 tỷ USD để ứng phó COVID-19

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết, đề xuất này từ Đảng Dân chủ thực hiện đúng cam kết của Hạ viện Mỹ trong nỗ lực ứng phó COVID-19, đây là điều cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế và y tế mà các gia đình lao động Mỹ đang phải hứng chịu.

Trung tâm Tin tức