Hà Tĩnh: Nhiều trường vẫn chưa thể cho học sinh đi học trở lại

Nhiều trường học ở Hà Tĩnh vẫn chưa thể cho học sinh trở lại trường do nước vẫn còn ngập.

Trung tâm Tin tức