Hà Nội vào Xuân

Nhiều người đã ví von rằng Hà Nội mùa Xuân tựa như một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc của tự nhiên. Cuộc sống, con người và thiên nhiên ở Hà thành là những nét chấm phá sinh động cho bức tranh mùa Xuân đầy sức sống ấy.

Trung tâm Tin tức