Hà Nội: Trưng bày chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa"

Hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa".

Trung tâm Tin tức