Hà Nội: Tổ chức lễ hội Xuân Hồng tại 7 điểm

Sự kiện Xuân Hồng được tổ chức tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương với quy mô nhỏ hơn mọi năm để tránh tập trung đông người tại một địa điểm.

Trung tâm tin tức