Hà Nội thông tin về việc khắc phục sự cố nước Sông Đà

Sau 14 ngày xảy ra sự cố nước sạch nhiễm dầu thải, ngày 22/10 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thông tin về việc khắc phục sự cố và công tác đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân trong thời gian tới.

Trung tâm Tin tức