Hà Nội sẽ lắp đặt thêm 50 trạm quan trắc không khí

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm không khí, UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương lắp đặt các trạm quan trắc không khí cảm biến tại 50 địa điểm.

Trung tâm Tin tức