Hà Nội không kỳ thị người đến từ vùng có dịch

Tập trung chống dịch viêm đường hô hấp Covid-19 nhưng không chủ quan trước các dịch bệnh khác, đồng thời không kỳ thị người nước ngoài là chỉ đạo mới nhất từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại Hà Nội.

Trung tâm Tin tức