Hà Nội đảm bảo an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm

Hà Nội đang tích cực thực hiện tiêm chủng để sớm bao phủ mũi 1 cho toàn bộ người dân 18 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, vấn đề an toàn trong tiêm chủng cũng được các đơn vị quan tâm.

Nguồn: Trung tâm Tin tức